Syksy
Opintojakson nimi Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 05.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Teija Maukonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen

12.09.2022 - 05.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
 • pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
 • osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
 • osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
 • osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut

Sisältö:

 • Kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
 • Palveluverkoston tarjoama tuki
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • Osallisuuden edistäminen
 • Kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso on avoinna 12.9. – 5.12.2022.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on kirjoitettu oikein),  näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan tälle kurssille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.