Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen
Opintojakson ajankohta 11.05.2020 - 09.08.2020
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ulla Vehviläinen, Kristiina Helminen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 15.04.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma

Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen

11.05.2020 - 09.08.2020

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
  • pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
  • osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
  • osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut

Sisältö:

  • ensitieto ja kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
  • itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  • osallisuuden varmistaminen
  • kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
  • palveluverkoston tarjoama tuki

Edeltävyysehdot

Ei tarvita

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä.