Syksy
Opintojakson nimi Asiantuntijabrändi
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Eveliina Toivonen, Riitta Ikonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 11.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Asiantuntijabrändi

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettua opiskelija:

 • tunnistaa ammatillisia vahvuuksiaan
 • oppii tekemään osaamistaan näkyväksi ja luomaan osaamisprofiilin LinkedIn-kanavaan
 • osaa käyttää LinkedIn-kanavaa verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi toteutetaan oppimistehtävien perusteella pohjautuen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutustapana on itsenäinen verkko-opiskelu. Opintojakson oppimistehtävät, materiaalit ja aineistot ovat Moodlessa saatavilla koko toteutuksen ajan, joten opiskelijat voivat itse rytmittää opiskeluaan joustavasti. Tehtävien palautusaika päättyy toteutuksen päätyttyä eli opiskelijat voivat itse rytmittää palautusten osalta opiskeluaan joustavasti.

Tehtävät ovat yksilötehtäviä, mutta osassa tehtävissä kommentoidaan ja osallistutaan keskusteluihin koko opiskelijaryhmän kesken.

Opiskeluympäristönä toimii Moodle.

Opintojakso koostuu teemoista, jotka opiskellaan OSSI-mallin mukaisesti:

 1. Opiskele
 2. Syvennä
 3. Sovella
 4. Ihmettele.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan osaaminen näytetään ja arvioidaan oppimistehtävien ja testien avulla.

Opintojakson lisätiedot

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla