Kesä
Opintojakson nimi Asiantuntijaviestintä
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 16.08.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Asiantuntijaviestintä

03.05.2023 - 16.08.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

  1. Asiantuntijatyöntekstilajeja: sähköpostiviesti, raportti, tiedote, liikekirjeet, uutiskirje, sosiaalisen median viestit; asiantuntijablogi/-videoblogi,podcast
  2. Työtekstien kirjoittaminen: oman asiantuntijuuden julkistaminen, mediatekstien sisältö, tyyli ja sävy
  3. Puhe-esityksen suunnittelu ja toteuttaminen yleisölle: pitchauspuhe
  4. Ryhmäviestintätilanteet verkossa: verkkokokoukset, kokoustekniikan perusteet, neuvottelut
  5. Monikulttuurinen asiantuntijaviestintä -Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön ja siinä viestimisen erityispiirteitä.

Tavoitteet

  • Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntijatehtävissä monipuolisesti erilaisia työelämäkontekstin vaatimia tekstejä.
  • Opiskelija osaa toimia sujuvasti erilaisissa suullisen viestinnän tilanteissa, kuten neuvotteluissa ja verkkokokouksissa, ja pitää sujuvan ja vaikuttavan puhe-esityksen yleisölle.
  • Opiskelija osaa keskustella ja argumentoida erilaisissa työryhmissä ja tiimeissä.
  • Opiskelija osaa seurata kriittisesti ajankohtaista, omaan alaan liittyvää asiantuntijaviestintää mediassa ja poimia sieltä itseään hyödyttävät sisällöt sekä tuottaa sitä tarvittaessa myös itse.
  • Opiskelija tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän vaatimuksia viestintätilanteissa ja osaa mukauttaa viestintäänsä tarvittaessa niiden mukaisesti.

Edeltävyysehdot

Viestintä-, Viestinnän perusteet tai muu kirjallisen ja suullisen viestinnän perusopintojakso (3 – 5 op)

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

Opintojakson sisällöllisiä tavoitteet on saavutettu pääosin. Opiskelija tunnistaa onnistuneen asiantuntijaviestinnän ominaispiirteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön vuorovaikutustilanteissa.

 

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. 3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.