Kesä
Opintojakson nimi Askelia Uneen
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opettaja Anu Pukki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Askelia Uneen

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat tehdä pieniä uniterveyttä edistäviä kokeiluja

Sisältö

  • Oma uniterveys
  • Mielenhallinta
  • Palautuminen
  • Ravitsemus
  • Fyysinen aktiivisuus

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Jatkuva arviointi (kokeilujen suorittaminen). Moduulien testaa tietosi kysymykset suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.