Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Att bemöta klienten inom social- och hälsovård 3 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.01.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Iitti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Att bemöta klienten inom social- och hälsovård 3 op, nonstop

01.01.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö: Keskeiset suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustilanteet sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson aihepiirit on valittu niin, että osa moduuleista soveltuu kaikille sosiaali- ja terveysalalla toimiville, ja osa niistä syventää tietyllä alalla tarvittavaa ruotsin kieltä. Syventäviä moduuleja on tarjolla seuraaviin aloihin: hoitotyö fysioterapia sosiaaliala kuntoutuksenohjaus vanhustyö

Tavoitteet: Opiskelija laajentaa osaamistaan sosiaali- ja terveysalan keskeisissä asiakaspalvelutilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti ruotsin kielellä. Opiskelija rohkaistuu käyttämään ruotsia sekä selviytyy paremmin erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija laajentaa keskeisen sosiaali- ja terveysalan sanaston hallintaa. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetaitotaso: B1.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan nonstop-toteutustapana verkko-opintoina. Opiskelija voi itse valita opintojakson aloitusajankohdan sekä suoritustahdin.

Opintojakson tiedot

Käytettävät ohjelmistot: Moodle, Quizlet, suullisen kielitaidon moduuleissa tarvittaessa HILL (SAMKin verkkoluentojärjestelmä), MOT-sanakirja.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1). Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulutauolla (20.12.2021–9.1.2022) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.