Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Automaatioverkot ja tietoliikenne
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Tauno Tepsa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 24.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Automaatioverkot ja tietoliikenne

07.09.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yleisimpien automaatioverkkojen perusteet. Opiskelija hallitsee yleisimpien automaatioverkkojen tiedonsiirron perusteet ja osaa yhdistää automaatioverkkoon ulkoisen järjestelmän. Opiskelija tunnistaa eri automaatioverkot ja tietää niiden ominaisuudet.

Opintojakson suoritettuaan oppija osaa automaatio- ja IoT-järjestelmien tietoverkkojen integraation ja järjestelmähallinnan erityispiirteet.

Sisältö:

  1. Automaatioverkkojen perusteet
  2. Automaatioverkkojen tiedonsiirron perusteet
  3. Automaatioverkkojen yhdistäminen ulkoisiin järjestelmiin
  4. Automaatioverkkojen ominaisuudet
  5. Automaatio- ja IoT-verkkojen tietoturva

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – K5. Arviointi perustuu ajoissa palautettuihin ja arvioituihin oppimistehtäviin. Opintojakso suoritetaan viidellä (5 kpl) raportilla. Raportit pisteytetään siten, että maksimipistemäärä on 10 pistettä. Läpipääsyn raja on 16 pistettä (n. 33%) pistettä. Arvosanaan 5 vaaditaan 42 pistettä (n. 85%). Luennoitsija pidättää oikeuden alentaa arviointirajoja tarpeen mukaan.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kaikki opiskelumateriaali tarjotaan opintojakson moodle -työtilassa.

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna. Opintojakso toteutetaan 7 etäluennolla. Etäluennot pidetään MS Teams -alustalla keksimäärin joka toinen viikko. Opintojakso luennoidaan vk. 36. – vk. 50 välisenä aikana. Luennot on viikoilla 36, 38, 40, 43, 45, 47 ja 49. Etäluennot nauhoitetaan. Luennot pidetään kello 17 – 20 välisenä aikana sisältäen taukoja.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi