Kesä
Opintojakson nimi Avain toiseen tulevaisuuteen
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kauppinen Marja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Avain toiseen tulevaisuuteen

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tämä lyhytkurssi virittää tulevaisuusajattelua itsensä toteuttamisen ja yrittäjyyden parissa. Kurssilla tutustutaan yrittäjyyteen, sen ytimeen ja ensiaskeliin erilaisia esimerkkejä ja esikuvia hyödyntäen. Samalla haastetaan itseä vaihtoehtoisten ammatillisten polkujen tutkimiseen ja niitä tukevien opintosuunnitelmien tekemiseen.

Keskeinen sisältö:

  1. Tulevaisuuden työelämä
  2. Yrittäjyysosaaminen
  3. Esikuvat
  4. Yrittäjätesti
  5. HOPS

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus vaatii tehtävien suorittamisen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Itsenäisenä verkko-opintona Moodlessa olevien ohjeiden ja tehtävien avulla.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.