Non-stop
Opintojakson nimi Avoimet robotiikka-alustat 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.01.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Toni Aaltonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Avoimet robotiikka-alustat 5 op, nonstop

01.01.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö: Linux ja virtualisointi. Python-kieli robotiikassa. XML-määrittelytiedostot ROS- ja gazebo-simulaatioissa. GIT-versionhallinnan perusteet. ROSin käyttökohteet erilaisessa robotiikassa. Ohjausalgoritmit. Anturi-datan käyttö ja suodatus.

Tavoitteet: Opiskelija osaa Linux-käyttöjärjestelmän keskeiset komennot. Hän ymmärtää avoimen Robot operating system, ROS-järjestelmän, rakenteen ja työkalut. Opiskelija osaa tulkita ROS-ohjelmistokokonaisuuden osat ja diagnosoida viestintää ROS-järjestelmässä, sekä selvittää ohjelmiston yhteensopivuusongelmia. Harjoitustöissä opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan robotiikan ohjauksia, sekä tutustuu erilaisiin ohjausalgoritmeihin ja ympäristön havainnointiin käytettyihin antureihin ja niiden simulointiin.

Edeltävyysehdot

Edeltävä osaaminen: robotiikka ja robotiikan laboraatiot.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop-toteutus, jonka voi suorittaa omaan tahtiin, Moodlessa videoidut luento materiaalit, sekä harjoituksia ja tenttejä, tämän lisäksi on teams-luentoja, joissa käydään opiskelijoiden ongelmia läpi, ja opitaan ongemaratkaisua.

Opintojakson tiedot

Käytettävät ohjelmistot:

ROS, Python, Vscode, Ubuntu, Gazebo.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1). Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulutauolla (20.12.2021–9.1.2022) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.