Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Basics of Lean thinking
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 15.12.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Mika Moisio
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 31.08.2023 - 31.10.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Basics of Lean thinking

01.09.2023 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Objectives

 • The student knows the history of the lean philosophy and the key lean principles.
 • The student knows the key tools and their suitability for various development needs.
 • Students can identify development targets in their own operations from a lean perspective and choose the appropriate tool for the development target from the lean tools they know.
 • The student knows how to observe daily processes from a lean perspective and identify development opportunities in processes.
 • The student is ready to start life-long learning in lean thinking.

Content

 • The basics of lean thinking is a self-study, illustrative course. The goal of the study course is to awaken the student’s lean thinking in their daily activities, both at work and in their free time.
 • The content of the course includes the history of lean, key lean principles and tools.
 • The course contains interactive videos, teaching material, recordings, self-study assignments, midterm exams and a final exam.

Tavoitteet ja sisältö

Lean-ajattelun perusteet on itsenäisesti opiskeltava, havainnollistava opintojakso. Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijan lean-ajattelua omassa päivittäisessä tekemisessä niin työssä, kuin vapaa-ajallakin. Opintojakson sisältöön kuuluu leanin historiaa, keskeiset lean-periaatteet ja –työkalut. Opintojakso sisältää interaktiivisia videoita, opetusmateriaalia, tallenteita, itseopiskelutehtäviä, välikokeita ja lopputentin. Totetus on englanninkielinen.

Arviointikriteerit

PASS

Student will pass the course after finishing all the tasks in Moodle. For passing the course, the student should have understanding of

 • History of Lean
 • Basic terminology of Lean
 • How to look activites and entities through ’Lean glasses’
 • How to begin lean journey in enterprise using Lean principles
 • Most commont tools used analysing and developing Lean enterprise
 • This is verified by interim exams, assignments and final exam.

FAIL

Student does not have understanding of the five fields mentioned above. The student has not verified his competence in the required interim exams, assignements and final exam.

Ilmoittautumistiedot

 • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
 • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.

 

 • Students are accepted for the course in order of registration.
 • When registering, you must use the email address of your home university of applied sciences.
 • TAMK’s own students register for TAMK’s courses through Pakki.