Kevät
Opintojakson nimi Biopankki (yamk)
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 26.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Mähönen Anssi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Biopankki (yamk)

13.03.2023 - 26.05.2023

Opintojakson kuvaus

Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa ja tärkeä osa terveydenhuollon toimintaa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ja muut ammattilaiset osaavat kuvata biopankkitoimintaa, osaavat soveltaa sitä omaan toimintaansa sekä osaavat selittää asiakkailleen biopankkisuostumuksesta ja siitä miten biopankkitoiminta edistää osaltaan mm. tulevaisuuden uusien lääkkeiden, hoitojen ja toimintamallien kehittämistä. Opintojakso sisältää keskeisimmät asiat biopankkitoiminnasta ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta.

Keskeinen sisältö

  • biopankkitoiminta
  • biopankkitoimintaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö
  • biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
  • näytteenottotoiminnan organisointi

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät. Arviointi perustuu Moodle-tenttiin 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen
  • verkkotehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu
  • Moodle-tentti

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä: Monialaisesti kaikille biopankkitoiminnasta kiinnostuneille