Kesä
Opintojakson nimi Blues- ja jazz-improvisointi
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Jarmo Hynninen ja Pekka Luukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Ilmoittaudu

Blues- ja jazz-improvisointi

01.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö: Opiskelija tutustuu blues ja jazzmusiikin historian merkittävien artistien musiikilliseen ilmaisuun ja improvisointiin tallenteiden kautta. Opiskelija suorittaa tehtäviä taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävänannon mukaan. Tutustuminen transkriptioiden tekemiseen ja niiden merkitykseen musiikillisen ilmaisun kehittämisessä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppii kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä. Opiskelija saa valmiuksia transkription tekemiseen, analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, osallistuminen opetukseen aikataulun mukaan.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Etäopetus, opetusjakson työtilaan ladattavat tehtävät ja materiaalit. Ohjaus zoomin kautta aikataulun mukaan.

Zoom-tapaamisten aikataulu ( linkki myöhemmin työtilaan )

 1. Ma 8.5. klo 16-17.30
 2. Ma 22.5.klo 16.00 – 17.30
 3. Ma 5.6. klo 16.00 – 17.30
 4. Ma 12.6. klo 16.00 – 17.30
 5. Ma 14.8.. klo 16.00 – 17.30
 6. Ma 28.8. klo 16.00 – 17.30

1.5. – 16.5. orientointivaihe. Orientointivaiheen aikana opiskelija tutustuu työtilaan ladattuun taustamateriaaliin ja suorittaa annetut tehtävät. Työtilaan tallennetaan lisää materiaalia kurssin edetessä.

16.5. – 15.8. on kurssin varsinainen työvaihe. Työvaiheessa opiskelija suorittaa tehtäviä pääasiassa taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävän annon mukaan. Tallennusvälineeksi riittää hyvin älypuhelimen äänitallennus. Tallennukset lähetetään työtilan Tehtävät kansioon ohjeiden mukaan. Työvaiheen aikana on saadaan valmiuksia transkription tallentamiseen ja analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen. ”Transkriboiminen” sisältää muutamia työvaiheita ja niihin annetaan selkeät ohjeet vaiheittain ohjeiden avulla. Työvaiheessa on tarkoitus tutustua audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppia kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä.

15.8.- 29.8. kerrataan ja täydennetään aiemmin opittua.

Materiaali löytyy pääasiassa Dokumentit osassa.

Opintojakson tiedot

Zoom-tapaamisten aikataulu ( linkki myöhemmin työtilaan )

 1. Ma 8.5. klo 16-17.30
 2. Ma 22.5.klo 16.00 – 17.30
 3. Ma 5.6. klo 16.00 – 17.30
 4. Ma 12.6. klo 16.00 – 17.30
 5. Ma 14.8.. klo 16.00 – 17.30
 6. Ma 28.8. klo 16.00 – 17.30