Kesä
Opintojakson nimi Blues- ja jazz-improvisointi
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Jarmo Hynninen ja Pekka Luukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.03.2024 - 31.05.2024
Ilmoittaudu

Blues- ja jazz-improvisointi

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tutustuu audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppii kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä.
  • Opiskelija saa valmiuksia transkription tekemiseen, analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen.

Sisältö:

  • Opiskelija tutustuu blues ja jazzmusiikin historian merkittävien artistien musiikilliseen ilmaisuun ja improvisointiin tallenteiden kauttai.
  • Opiskelija suorittaa tehtäviä taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävänannon mukaan.
  • Tutustuminen transkriptioiden tekemiseen ja niiden merkitykseen musiikillisen ilmaisun kehittämisessä.

 

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.