Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 02.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma

Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:
  • Osaat tuoda oman asiantuntijuutesi näkyväksi digitaalisen koulutussisällön kautta.
  • Osaat suunnitella ja tuottaa koulutussisältöä verkkoon.
  • Osaat muotiolla työelämälähtöisiä digitaalisia oppimista edistäviä tehtäviä
  • Tunnistat oman asiantuntijuutesi kannalta parhaat digitaaliset ratkaisut koulutussisältösi jakamiseen
  • Tunnistat digitaalisten arviointityökalujen hyödyntämisen mahdollisuuksia
Sisältö:
  • Opintojaksolla tavoitteenasi on suunnitella ja toteuttaa laadukas koulutustuote, joka perustuu omaan asiantuntijuuteesi.
  • Opintojaksolla saat työkaluja, joiden avulla tuot asiantuntijuutesi näkyväksi verkossa.
  • Opintojakso opastaa sinut läpi suunnitteluprosessin ja osoittaa kohdat, joihin kiinnittää huomiota, kun tavoittelet toimivaa ja laadukasta verkkokoulutusta.
  • Muotoilet työelämälähtöisiä digitaalisia oppimista edistäviä tehtäviä ja kokeilet digitaalisten arviointityökalujen hyödyntämistä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ei tenttiä. Tehtävät oltava suoritettuna opintojakson aikana.