Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi
Opintojakson ajankohta 15.01.2023 - 14.05.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi

15.01.2023 - 14.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: • Osaat tuoda oman asiantuntijuutesi näkyväksi digitaalisen koulutussisällön kautta. • Osaat suunnitella ja tuottaa koulutussisältöä verkkoon. • Osaat muotiolla työelämälähtöisiä digitaalisia oppimista edistäviä tehtäviä • Tunnistat oman asiantuntijuutesi kannalta parhaat digitaaliset ratkaisut koulutussisältösi jakamiseen • Tunnistat digitaalisten arviointityökalujen hyödyntämisen mahdollisuuksia Sisältö:  Opintojaksolla tavoitteenasi on suunnitella ja toteuttaa laadukas koulutustuote, joka perustuu omaan asiantuntijuuteesi. Opintojaksolla saat työkaluja, joiden avulla tuot asiantuntijuutesi näkyväksi verkossa. Opintojakso opastaa sinut läpi suunnitteluprosessin ja osoittaa kohdat, joihin kiinnittää huomiota, kun tavoittelet toimivaa ja laadukasta verkkokoulutusta. Muotoilet työelämälähtöisiä digitaalisia oppimista edistäviä tehtäviä ja kokeilet digitaalisten arviointityökalujen hyödyntämistä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Löytyy opintojakson Learnalustalta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ei tenttiä. Tehtävät oltava suoritettuna opintojakson aikana.