Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Brändijohtaminen
Opintojakson ajankohta 26.01.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sami Lanu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Brändijohtaminen

26.01.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet :  Opiskelija

  • ymmärtää brändin merkityksen
  • osaa hallita brändejä
  • osaa hyödyntää eri brändistrategioita ja -hierarkioita

Sisältö:

  • Brändin historia
  • Brändin merkitys ja arvo, perusteet
  • Brändihierarkian perusteet
  • Brändin määrittelyn perusteet
  • Caseja

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalinen kurssi. Moodle toimii kurssin pohjana. Kaikki materiaali, keskustelu ja palautukset tehdään Moodleen. Verkkoluentoja 3 kpl. Itsenäistä opiskelua. Tehtäviä.  Viimeinen isompi ”analyysityö”, joka arvioidaan. Palaute kurssin jälkeen.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelijailmoittautuu Ilmoittaudu –linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet täältä. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.