Kevät
Opintojakson nimi Budjetointi, 3 op
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 12.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Ari Karsikas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.02.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Budjetointi, 3 op

13.03.2023 - 12.05.2023

Opintojakson kuvaus

Budjetointi on tavoitteellisen toiminnan ja talouden ohjauksen keskeinen prosessi. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet budjetointiin ja talouden ohjaukseen.

Opintojaksolla perehdyt budjetoinnin merkitykseen, lainalaisuuksiin, periaatteisiin, prosesseihin ja menetelmiin. Osaat laatia osabudjetit ja pääbudjetit osana toiminnan ja talouden ohjausta. Osaat laatia budjettivertailun ja analysoida eroja budjettitarkkailun näkökulmasta. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita budjetoinnin näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida budjetointiin liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia.

Sisällöt:

Opintojaksolla käsitellään budjetoinnin määritelmää ja tehtäviä, budjetoinnin ja strategian suhdetta, budjetointijärjestelmää ja -prosessia, budjetointimenetelmiä, budjetin laatimista, budjettitarkkailua sekä budjetoinnin ongelmia ja ratkaisuja.

Edeltävyysehdot

Taloushallinnon perusteet

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50%, 1,5 op) ja tentti (50%, 1,5 op)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Webinaarit ja itsenäinen työskentely.

Opintojakson koodi on HL00BD24-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.