Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Business Design
Opintojakson ajankohta 11.05.2020 - 31.08.2020
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Vesa Tuomela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 24.04.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Business Design

11.05.2020 - 31.08.2020

Opintojakson kuvaus

Business Design opinnoissa opiskelija osaa soveltaa palvelu- ja liiketoiminnan muotoilun prosesseja menetelmiä valitsemassaan liiketoimintahaasteessa ja luoda haasteisiin ratkaisuja.  Oppiminen ja osaamisen syntyminen perustuu tuplasilmukka prosessiin: valmistautuminen liiketoimintahaasteen ratkaisemiseen, näkökulman valintaan, ymmärryksen ja tiedon rakentamiseen, ideointiin, prototyypin suunnitteluun ja valmistamiseen.

Oppimisen sisällöt ovat:

 • tiimiytyminen
 • projektin käsikirjoittaminen
 • tulevaisuuden näkemyksen luominen
 • muotoilu- ja suunnittelukriteerien asettaminen, tarinan kertomista
 • arvolupauksen muotoileminen
 • asiakkaan matkan ja kokemuksen muotoilu
 • liiketoimintamallin muotoilu
 • liiketoimintaympäristön hahmottaminen
 • luovan matriisin, ideaseinän, sekä innovaatiomatriisin hahmottaminen
 • prototyypin ja valemainoksen suunnittelu ja toteutus
 • riskipitoisten olettamusten analysointi
 • liiketoimintakokeilujen suunnittelu, toteutus ja dokumentointi ja olettamusten validiointi kokeiluissa.

 

Opintojakson suoritettuaan oppija osaa:

 • muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita
 • hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin
 • osaa luoda tulevaisuuden visioita
 • osaa havainnoida ja kyseenalaistaa
 • osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen
 • osaa luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaa prototyyppejä ja validioida väittämiä liiketoiminnan kokeiluissa.

Arviointikriteerit

1 – 5

Osaaminen arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin näyttöinä projektityöskentelyssä hankitussa osaamisessa.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on vain suomeksi CampusOnline opiskelijoille.

Opintojakson lisätiedot

Muuta tärkeää:

Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle virallinen sähköpostiosoitteesi kotikorkeakoulussa – muutoin opinto on maksullinen
 • Huomaa, että ilmoittautumisesta ei tule erillistä vahvistusviestiä, vaan saat sähköpostia vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Laita itsellesi muistiin mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle