Non-stop
Opintojakson nimi C#-ohjelmoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 30.11.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

C#-ohjelmoinnin perusteet

16.01.2023 - 30.11.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä osaat ohjelmoinnin ja C#-ohjelmointikielen perusteet, sekä pystyt laatimaan yksinkertaisia konsolisovelluksia C#-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on myös riittävät ohjelmointivalmiudet jatkossa tapahtuvaan peliohjelmoinnin opiskeluun erityisesti Unity-pelimoottorilla, mutta soveltaen myös muilla pelimoottoreilla. Sisältö: • Ohjelmointiympäristön asennus • Ohjelmointiympäristöön tutustuminen • Ohjelmoinnin perusidea ja C#-konsolisovelluksen rakenne • Muuttujat ja kommunikointi käyttäjän kanssa • Ohjelman ohjausrakenteet • Olio-ohjelmoinnin perusteet C#-ohjelmointikielellä • Virheiden jäljitys ja muita ohjelmoinnin erityispiirteitä.

Edeltävyysehdot

Tietokoneen käytön perusvalmiudet.

Arviointikriteerit

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtävät on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista jokainen kokonaisuus sisältää 3 pientä ohjelmointitehtävää. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki vaaditut tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Opintojakson tiedot

Koulutus alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.8.2023.