Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi C++ -ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 06.05.2020 - 26.08.2020
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 09.04.2020

C++ -ohjelmointi

06.05.2020 - 26.08.2020

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan C++ -kielen perusteet. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa oliosuuntautuneesti suunniteltuja ohjelmistoja C++ -kielellä.

 

C++ -kielen perusteiden osalta käsitellään tietotyypit, muuttujat, vakiot, funktiot, tietorakenteet, muistinhallinta, olio-ohjelmointi C++:lla sekä mallien käyttö.

Arviointikriteerit

0-5

  • Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija suorittaa hyväksytysti 70% opintojakson tehtävistä -> 1 Opiskelija suorittaa hyväksytysti 75% opintojakson tehtävistä -> 2
  • Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija suorittaa hyväksytysti 80% opintojakson tehtävistä -> 3 Opiskelija suorittaa hyväksytysti 90% opintojakson tehtävistä -> 4
  • Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija suorittaa hyväksytysti 95% opintojakson tehtävistä -> 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutetaan verkko-opintoina.