Non-stop
Opintojakson nimi C-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 16.11.2020 - 30.06.2021
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 30.06.2021
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

C-ohjelmointi

16.11.2020 - 30.06.2021

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
 • Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita.
 • Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja.
 • Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
  • syöttö ja tulostus
  • muuttujat
  • vakiot ja tyypit
  • lausekkeet ja lauseet
  • peräkkäisyys
  • valinta
  • toisto
  • taulukkorakenne
  • aliohjelmat
  • paluuarvo
  • parametrit

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssiarvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Hyväksytty suoritusmerkinnän saamiseksi kurssin tehtävistä tulee olla tehtynä vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti Metropolian Viope-oppimisympäristössä suoritettava kurssi, jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Opiskelija voi suorittaa kurssin täysin omaan tahtiin, lukukausista riippumatta.

Opintojakson tiedot

Kurssimateriaali löytyy kokonaisuudessaan Metropolian Viope-oppimisympäristöstä, joten opiskelija tarvitsee ainoastaan toimivan selaimen ja nettiyhteyden.

Opintojakson lisätiedot

Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin eikä sen suorittaminen ole sidoksissa toteutuksen loppumispäivämäärään.

Kurssisuoritukset arvioidaan ja suoritusmerkinnät kirjataan opiskelijalle sen jälkeen kun hän on lähettänyt sähköpostiviestin osoitteeseen viopesupport@metropolia.fi ja kertonut saaneensa kurssin tehtyä.

Ilmoittautumistiedot

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty.

Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.