Kevät
Opintojakson nimi CAD1 – 3D-mallintamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 31.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Tero Kartiala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 24.01.2023
Ilmoittaudu

CAD1 – 3D-mallintamisen perusteet

31.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Lisäksi osaat laatia 3D-malleja ja -kokoonpanoja teknisiä dokumentteja hyödyntäen. Opit tekemään 3D-malleja, joita voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa, kuten 3D-tulostuksessa ja CAM-työstöratojen pohjana.

Sisältö

1. Erilaisten piirteiden luominen sketch-tilassa

  • Eri tyyppisten viivojen piirto
  • Reunaehtojen määrittely
  • Mitoitus
  • Trimmaaminen ja viivojen käsittely
  • Piirteiden monistaminen ja peilaaminen
  • Pyöristysten ja viisteiden tekeminen

2. 3D-mallien peruspiirteiden luominen

  • Pursotus ja leikkaaminen
  • Pyörähdyssymmetriset piirteet
  • Piirteiden monistaminen ja peilaaminen
  • Apupiirteiden hyödyntäminen mallintamisessa

3. Materiaalin valinta

4. Visuaalisen ilmeen muokkaaminen

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Osaat luoda 3D-malleja ja tehdä tarvittavat sketchit.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Osaat luoda tehokkaasti sketchejä ja tehdä niiden perusteella 3D-malleja. Ymmärrät erilaisten piirteiden ominaisuudet ja käyttötarkoituksen.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Osaat luoda monimutkaisia sketchejä tehokkaasti ja osaat hyödyntää ohjelmistojen tarjoamia ominaisuuksia monipuolisesti. Osaat luoda 3D-mallien peruspiirteet tehokkaasti ja hyödynnät sujuvasti ohjelman ominaisuuksia. Osaat tehdä 3D-mallista visuaalisesti ilmeikkäitä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Metropolian Moodle-oppimisympäristössä sekä tarvittaessa Zoom- tai Teams-alustojen kautta. Opinnot koostuvat opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista ja harjoitustehtävistä. Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin opintojen aikataulun puitteissa. Opintojen aikana järjestetään opettajan pitämiä tukityöpajoja 2-3 viikon välein, poislukien loma-ajat.

Opintojakson tiedot

Tarvitset opintojakson suoritukseen riittävän tasoisen tietokoneen ja verkkoyhteyden. Koulutusmateriaali on tehty SolidWorks -ohjelmalle, mutta voit tehdä harjoitustehtävät myös muilla CAD-ohjelmilla.