Syksy
Opintojakson nimi Chinese Business Culture
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 04.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Chinese Business Culture

12.09.2022 - 04.12.2022

Opintojakson kuvaus

Objective: The students will develop the following: A better understanding of the Chinese business culture through investigating facts of modern China, the Chinese cultural values as well as attitudes, communication and negotiation styles. Content: China’s impact on global economy Chinese culture: religion, language, beliefs, and customs Chinese business communication and negotiation styles

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5

The assessment bases on the assignments.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online studies without scheduled lectures.

The studymaterial is availeble in the Learn online environment.