Syksy
Opintojakson nimi Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus
Opintojakson ajankohta 11.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Milla Hiitti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 30.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta. Jaksolla perehdytään cisnaisten ja muiden vulvallisten sukuelinten anatomiaan, seksuaalitoimintojen fysiologiaan, yleisimpiin cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin ja seksuaalisuuteen vaikuttaviin tekijöihin eri elämäntilanteissa. Lisäksi perehdytään seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiin sekä seksuaaliterveyspalveluihin Suomessa.

Opintojakso antaa valmiuksia ja työkaluja käsitellä cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä asiakastyössä erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.

Sisältö

  • Seksuaaliseen kehitykseen liittyvät tekijät
  • Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus
  • Vulvallisten sukuelinten anatomia ja seksuaalitoimintojen fysiologia
  • Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalinen haluttomuus, kiihottumis- ja orgasmihäiriöt ja yhdyntäkivut
  • Elintapojen, lääkkeiden ja sairauden vaikutus cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen
  • Lapsettomuuden, raskauden ja synnytyksen jälkeisen ajan vaikutus seksuaalisuuteen
  • Vaihdevuosien ja ikääntymisen vaikutus seksuaalisuuteen
  • Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen asiakastyössä
  • Seksuaaliterveyspalvelut Suomessa.

Arviointikriteerit

Arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Kurssiin sisältyy tietotestejä sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee tehdä kurssin aukioloajan puitteissa. Ei erillistä lopputenttiä.

Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla palautettuna ja tietotestit hyväksytysti suoritettuna 12.11.2023 mennessä, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

5 op on 135 h opiskelijan työtä

Verkko-opinnot (Moodle) ja yksi vapaaehtoinen Zoom-keskustelutilaisuus 10.10.23 klo 14-15.

Voit opiskella valitsemanasi aikana itsellesi sopivassa paikassa. Jakson aikana opiskeltaville aiheille on tavoiteaikataulu aiheen materiaalien ja tehtävien suorittamiselle. Sisältöjä saa suorittaa kuitenkin joustavasti omaan tahtiin.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti jakson aukioloajan puitteissa. Itsenäiseen opiskeluun sisältyy verkkoalustan aineistoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, tietotestien ja kirjallisten tehtävien suorittaminen sekä itsearviointi.

Opiskelun tueksi järjestetään vapaaehtoinen Zoom-keskustelutilaisuus, jossa voi kysyä ja keskustella kurssin teemoista ja niiden herättämistä ajatuksista.

Opintojakson tiedot

Suositeltava kirjallisuus: Brusila, P., Kero, K., Piha, J. & Räsänen, M. (toim.) 2020. Seksuaalilääketiede. Helsinki: Duodecim. Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita. Muu seksologinen kirjallisuus

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.