Kevät
Opintojakson nimi Cloud Services
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 12.03.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Teemu Korpela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Cloud Services

09.01.2023 - 12.03.2023

Opintojakson kuvaus

Objectives:

The student is able to use the features offered by modern cloud services when implementing software solutions. The student knows common cloud service terms, concepts and trends. The student is able to describe the basic principles of cloud services. The student is able to name some common uses of cloud services. The student is able to name typical advantages, disadvantages and challenges of cloud services.

Content:

Modern cloud service techniques, features and use cases. Cloud services and virtual private servers. Popular platforms for cloud infrastructure. Cloud computing.

Edeltävyysehdot

No prerequisites needed.

Arviointikriteerit

Learning diary. Grade 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online remote course.

See: https://tl.oamk.fi/cloudservices/