Kesä
Opintojakson nimi Cloud Services
Opintojakson ajankohta 01.05.2020 - 28.06.2020
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Teemu Korpela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 19.04.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Cloud Services

01.05.2020 - 28.06.2020

Opintojakson kuvaus

Objectives:

 • The student is able to describe the basic principles of cloud services.
 • The student is able to name some common uses of cloud services.
 • The student is able to name typical advantages, disadvantages and challenges of cloud services.
 • The student is able to describe the basic implementations technologies of cloud services.

Content:

 • Intro to cloud services and virtual private servers
 • Infrastructure
 • OS virtualizations
 • Popular and major platforms
 • Cloud computing, containers and other instances
 • Content Delivery Networks and WAFs
 • Web hosting
 • Content delivery networks
 • IoT and special cloud services

Edeltävyysehdot

Generic IT skills and Internet access.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Entire course is independent self-studies and research from provided sources, writing mini-essays and peer reviewing answers.