Syksy
Opintojakson nimi Computational Thinking Essentials
Opintojakson ajankohta 04.09.2022 - 01.10.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Joni Ranta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Computational Thinking Essentials

04.09.2022 - 01.10.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Opi algoritmisen ajattelun perusteet ja ratkaisemaan algoritmisia ongelmia

Sisältö

  • Algoritminen ongelmanratkaisu

Edeltävyysehdot

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä, joten tarvitset opiskelussa jonkin verran englannin kielen osaamista. Ohjaustapaamiset ja oppimistehtävät ovat suomenkielisiä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Luennot ja harjoitukset 35 tuntia. Itsenäinen opiskelu 100 tuntia. Loppukoe.

Opintoihin sisältyy verkkoluentoja, joiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.