Kevät
Opintojakson nimi Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä
Opintojakson ajankohta 23.01.2024 - 29.04.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 07.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä

23.01.2024 - 29.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opit oikean tiedon merkityksen päätöksen teossa sekä arvioimaan data-analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia organisaatiollesi. Ymmärrät suurten tietomassojen haasteet ja potentiaalin sekä tutustut suureten tietomassojen käsittelyssä käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin. Sisältö: Kuinka johtaa ja kehittää toimintaa oikean tiedon avulla? Mitkä ovat data-analytiikan mahdollisuudet organisaatiollesi? Kuinka käyttää tietomassoja päätöksen teon tukena? Kuinka arvioida tiedon merkitystä ja oikeellisuutta? Mitkä ovat datan käytön esteet ja rajoitteet?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi perustuu oppimisympäristössä oleviin tehtäviin, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti verkossa itselleen sopivana aikana pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät. Mikäli opiskelija palauttaa tehtävän myöhässä, hän saa kyseisestä tehtävästä 0 pistettä. Opiskelijan ei ole pakko tehdä kaikkia tehtäviä, vaan hänen arvosanansa määräytyy määräajassa palatutetuista tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. LIsätietoja arvioinnista saat opintojakson opintokuvauksesta, joka löytyy oppimisympäristöstä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson aikataulu on seuraava:

23.1.2024 Opintojakso alkaa

2.2.2024 Aloitustehtävän viimeinen palautuspäivä *

8.2.2024 Opintojakson aineisto avautuu aloitustehtävän tehneille opiskelijoille

6.3.2024 Osan 1 harjoitusten ja kertauskysymysten viimeinen palautuspäivä

28.3.2024 Osan 2 harjoitusten ja kertauskysymysten viimeinen palautuspäivä

14.4.2024 Osan 3 harjoitusten ja kertauskysymysten viimeinen palautuspäivä

30.4.2024 Osan 4 projektiraportin viimeinen palautuspäivä ja opintojakso päättyy

* HUOM! Opiskelijat, jotka eivät ole palauttaneet aloitustehtävää määräaikaan mennessä poistetaan opintojaksolta eivätkä he voi suorittaa sitä. Sen jälkeen kun aineisto on avattu opiskejoille, he voivat opiskella täysin omaan tahtiinsa pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät.

Opintojakson tiedot

Opintojakso muodostuu aloitustehtävästä ja sitä seuraavista neljästä osasta, jotka ovat:

– Osa 1: Johdanto data-analytiikkaan

– Osa 2: Data-analytiikan harjoitukset

– Osa 3: Data-analytiikan soveltaminen liiketoiminnan kehittämisessä

– Osa 4: Data-analytiikan projekti