Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op
Opintojakson ajankohta 30.11.2023 - 10.12.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Mervi Vähätalo, Kari Lilja, Anu Elo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 16.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op

30.11.2023 - 10.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää hyvinvointialoilla tuotettavaan ja käytettävään dataan sekä rakenteiseen tiedon kuvaukseen liittyviä käsitteitä ja elementtejä ymmärtäen niiden tarpeen ja käytön. Opiskelija osaa selittää sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä ja niitä ohjaavia säädöksiä sekä vertailla yleisimpiä tietojärjestelmiä ja arvioida niiden käytettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida tietosuojan ja tietoturvan periaatteita sekä suunnitella digitaalisia palveluja turvallisuus ja vastuullisuus huomioiden. Opiskelija osaa perustella hyvinvointi- ja terveystietojen tallentamisen tärkeyden luotettavan päätöksenteon perustana.

Sisältö

Hyvinvointialojen tiedon keruuseen, rakenteeseen ja kuvaukseen liittyviä käsitteitä; sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät ja tiedon rakentumiseen liittyviä käsitteitä; tiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvät säädökset; hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä; tietojärjestelmien integroinnin ja palvelualustojen perusteet sekä käytettävyyden arviointi; integroitujen tietojärjestelmien turvallisuus; sosiaali- ja terveysalan tuottaman datan merkitys kehittämisessä ja johtamisessa

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opintojakso, joka on tarkoitettu YAMK-tutkinto-ohjelmien opiskelijoillle.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina Moodle4-oppimisympäristössä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.