Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op
Opintojakson ajankohta 31.10.2022 - 04.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Elo Anu, Vähätalo Mervi, Lilja Kari, Holm Anu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 17.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op

31.10.2022 - 04.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Hyvinvointialojen tiedon keruuseen, rakenteeseen ja kuvaukseen liittyviä käsitteitä; sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät ja tiedon rakentumiseen liittyviä käsitteitä; tiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvät säädökset; hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä; tietojärjestelmien integroinnin ja palvelualustojen perusteet sekä käytettävyyden arviointi; integroitujen tietojärjestelmien turvallisuus; sosiaali- ja terveysalan tuottaman datan merkitys kehittämisessä ja johtamisessa

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää hyvinvointialoilla tuotettavaan ja käytettävään dataan sekä rakenteiseen tiedon kuvaukseen liittyviä käsitteitä ja elementtejä ymmärtäen niiden tarpeen ja käytön. Opiskelija osaa selittää sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä ja niitä ohjaavia säädöksiä sekä vertailla yleisimpiä tietojärjestelmiä ja arvioida niiden käytettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida tietosuojan ja tietoturvan periaatteita sekä suunnitella digitaalisia palveluja turvallisuus ja vastuullisuus huomioiden. Opiskelija osaa perustella hyvinvointi- ja terveystietojen tallentamisen tärkeyden luotettavan päätöksenteon perustana.

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opintojakso.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina Moodle3-oppimisympäristössä. Opintojakso muodostuu kolmesta osa-alueesta: tietojärjestelmät, turvallisuus ja datan merkitys. Tietojärjestelmät-osio on laajuudeltaan 3 op, turvallisuus- osio 1 op ja datan merkitys 1 op.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).  SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.