Kevät
Opintojakson nimi Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan YAMK
Opintojakson ajankohta 01.03.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Tarja Keski-Mattinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan YAMK

01.03.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • arvioida organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuuksia
  • laatia organisaation toimintaan sopivan informaation keräämisen toimintamallin
  • tuottaa kerättyyn informaatioon pohjautuvia visualisointeja uusista arvonluontimahdollisuuksista

Sisältö:

  • Informaation keräämisen toimintamallit, ja toiminnan suunnittelu.
  • Kerätyn informaation arvonluontimahdollisuudet ja niiden visualisointi.
  • Organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuudet.

Edeltävyysehdot

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja, mutta käytännön kokemusta liiketoiminnan informaatiovirroista tulisi olla.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö. Itsenäinen- ja tiimityöskentely.

  • Aloitusluento 14.3.2024
  • Etäohjauspäivät 11.4., 25.4. ja 8.5. klo 17 – 20:00
  • Seminaari 23.5.2024

Opintojakson tiedot

Harjoitustyö tehdään työlämätoimeksiantona.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä tai kun paikat ovat täynnä. 10 paikkaa Campusonline -tarjonnassa.

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 75 €.