Kesä
Opintojakson nimi Developing Python Applications
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 23.08.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Centria UAS / Averko tutor teacher
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Developing Python Applications

03.05.2023 - 23.08.2023

Opintojakson kuvaus

After this course a student can use Python to create smaller applications and knows how to use basic Python libraries.

Part 1 Basics of Programming with Python * introduction * python tool * python vs other programming languages * data types, variables, operators * decision making, loops * arrays * functions * exceptions * OOP shortly

Part 2 GUI Applications with Python * usability, UX * usability guidelines and testing * GUIs with Python

Examples Exercises

Edeltävyysehdot

Basics of some programming language

Arviointikriteerit

Grading scale: 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Course implementation is 100% online.

Learning material and additional links are placed in Itslearning learning environment.

5 credits course requires approximately 135 hours of work.

Digital learning environment in Centria and for this course is itslearning. The student needs a computer and working internet access.