Non-stop
Opintojakson nimi Diabeetikon jalkaterveys
Opintojakson ajankohta 04.04.2023 - 30.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Diabeetikon jalkaterveys

04.04.2023 - 30.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuasi sinä: Ymmärrät diabeteksen vaikutukset jalkaterveyteen. Ymmärrät diabeetikon jalkojen vuositarkastuksen merkityksen ja tutkimusten yhteyden diabeetikon jalkaterveyteen. Osaat soveltaa tietämystäsi ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa. Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen diabeetikoiden jalkaterveyden edistämissä. Osaat ohjata toista terveydenhuoltoalan ammattilaista oman ammattisi näkökulmasta. Sisältö:  Miten diabetes vaikuttaa diabeetikon jalkaterveyteen? Mitä diabeetikon jalkojen vuositarkastukseen sisältyy ja mitä se tarkoittaa jalkaterveyden kannalta? Mitä diabeetikon jalkaterveystietämys tarkoittaa omalla ammattialallasi? Miten sovellat jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa? Mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa diabeetikon jalkaterveyden kannalta? Miten ohjaat toista terveydenhuollon ammattilaita oman ammattisi kannalta diabeetikon jalkaterveyden edistämisessä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opiskelija tekee verkkotentin opintojakson päätteeksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Verkkoteutus, jossa seuraavista osioista tehtäviä / testejä ja lisäksi kokoava verkkotentti:

Tutustu diabeetikon jalkongelmat käypähoitosuositukseen? Mikä on riskiluokitus? Mitä diabeetikoiden tulisi tietää jalkojensa kunnosta? Vuositarkastus? Kuka tekee? Miksi? Miten otat toiminnassasi huomioon diabeetikoiden jalkojen kunnon ja jalkineet? Mitä ohjaat diabeetikolle jalkojen omahoidosta ja jalkinevalinnoista? Milloin konsultoit toista ammattilista tai ohjaat diabeetikon toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle? Mitä näkökohtia nostaisit esille oman ammattisi näkökulmasta ja jakaisit toisiille ammattilaisille?

Arviointikriteerit: a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Jalkaterveys Stolt, Minna, Lepistö, Jyri, Saarikoski, Riitta, Väyrynen, Petri, Ebeling, Tapani, Kustannus Oy Duodecim 2022. [2., uudistettu painos]

Diabeetikon jalkaongelmat käypähoito suositus, Duodecim 2022. Diabeetikon jalkojen omahoidon oppaita (Voit käyttää haluamaasi tutkittuun tietoon perustuvaa lähdettä). Diabeetikolle sopiva jalkine (Voit käyttää haluamaasi tutkittuun tietoon perustuvaa lähdettä).

Learn-alustalla linkkejä lisäksi tutustuttavaan materiaaliin.

Opintojakson tiedot

4.4.-30.8.2023. opintojakso alkaa 4.4.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.