Kesä
Opintojakson nimi Diabeetikon ohjaaminen
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kirsi Kivistö-Rahnasto ja Virpi Salo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 24.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Diabeetikon ohjaaminen

03.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija täydentää diabetesosaamistaan ja ohjaustaitojaan tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes potilaan hoitotyössä

Sisältö:

  • tyypin 1 diabetes ja tyypin 2 diabetes sairautena
  • hoidon ohjaaminen ja erilaiset ohjausmenetelmät
  • korkea verensokeri, ketoasidoosi ja matala verensokeri
  • tyypin 1 diabeteksen lääkehoidon eri muodot, Insuliinipumppuhoitoon tutustuminen
  • tyypin 2 diabeteksen lääkehoito ja lääkkeetön hoito
  • diabeetikon omahoidon ohjaus, hoitovälineiden käytön ohjaus
  • diabeetikon ravitsemus; aterioiden hiilihydraattimäärien arviointi, erityistilanteet, liikunta
  • diabeteksen liitännäissairaudet ja niiden ennaltaehkäisy

Edeltävyysehdot

Perustietämys diabeteksesta on eduksi.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkossa toteutettavat itsenäiset oppimistehtävät.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).