Kevät
Opintojakson nimi Dialoginen ohjaus asiakaslähtöisyyden mahdollistajana
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 08.05.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sanna Sandström, Minna Vanhanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Dialoginen ohjaus asiakaslähtöisyyden mahdollistajana

13.03.2023 - 08.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee dialogisen ohjauksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä omalla asiantuntijuusalueella.
  • Opiskelija osaa asiakaslähtöisen ohjausprosessin ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä.
  • Opiskelija tunnistaa ohjausosaamisen tulevaisuuden tarpeita ja haasteita sekä osaa vastata niihin käyttämällä dialogisen ohjauksen elementtejä.
  • Opiskelija osaa hyödyntää valmiuksiaan ohjata asiakaslähtöisesti erilaisia kohderyhmiä vaihtelevissa ohjausympäristöissä.

Sisältö:

Opintojakson aikana haetaan vastausta:

  • Millaista on aidosti asiakaslähtöinen ohjaus?
  • Miten se vaikuttaa asiakkaaseen?
  • Miten ammattilaisena toteutan vaikuttavaa ohjausta?
  • Onko vaikeita puheeksi otettavia asioita ja kenelle ne ovat vaikeita?

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla on viisi 90 min kestävää webinaaria, joiden pohjalta opiskelija tekee reflektoivan päiväkirjan opintojakson teemoista.

Webinaarit ovat: 14.3.23 klo 14.15 – 15.45 21.3.23 klo 14.15 – 15.45 28.3.23 klo 14.15 – 15.45 4.4.23 klo 14.15 – 15.45 11.4.23 klo 14.15 – 15.45

Opintojakson lisätiedot

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi