Non-stop
Opintojakson nimi Dialogisuus ja tunteet työssä
Opintojakson ajankohta 14.02.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Dialogisuus ja tunteet työssä

14.02.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Työelämässä korostuvat nyt ja tulevaisuudessa inhimilliset taidot. Onnistuneen kanssakäymisen edellytyksiä ovat hyvät vuorovaikutus- ja palautetaidot, tunneäly sekä taito käsitellä konfliktitilanteita. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa ammateissa, mutta niiden tarve korostuu palvelualoilla, joissa vuorovaikutus on osa arkisia tilanteita jatkuvasti – niin asiakkaiden suuntaan kuin työyhteisön sisälläkin. Sisältö: Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin. Opintojakson teemat: 1: Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta 2: Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme 3: Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen 4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien osioiden oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakson tiedot

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 14.2.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.