Non-stop
Opintojakson nimi Dialogisuus ja tunteet työssä
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Dialogisuus ja tunteet työssä

16.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin. Sisältö: Opintojakson teemat: 1: Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta 2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme 3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen 4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Materiaali koostuu Learn alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Opintojakson tiedot

16.1.-31.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.