Non-stop
Opintojakson nimi Differentiaalilaskenta
Opintojakson ajankohta 01.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Päivi Porras
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Differentiaalilaskenta

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • soveltaa derivaattoja insinööritieteissä
 • opiskelija hallitsee integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia insinööritieteissä
 • osaa ratkaista 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Sisältö:

 • Eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivointi
 • Trigonometristen ja arkusfunktioiden derivointi
 • Derivaatan soveltaminen insinööritieteissä
 • Integroimisen perusteet
 • Trigonometristen ja arkusfunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden integrointi
 • Integraalin soveltaminen
 • 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

***************

Content:

 • Derivation of exponential and logarithmic functions
 • Derivation of trigonometric and arcus functions
 • Applying derivation in engineering
 • Basics of integrals
 • Integrals of trigonometric, arc functions, exponential functions and logarithmic functions
 • Applying integrals in engineering
 • First and second order differential equations

Edeltävyysehdot

Kurssin perustietovaatimuksena on Tekniikan matematiikka 2 tai vastaavat tiedot polynomifunktioiden derivoinnista.

****

The basic knowledge required for attending this course is Technical mathematics 2 or corresponding knowledge in derivation of polynomial functions.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin oppimateriaali ja tehtävät ovat moodlessa ja kurssi on tarkoitus suorittaa itsenäisesti. Voit suorittaa kurssin ajalla 1.1. – 31.12.2023.

Kurssin suorittaminen tapahtuu moodle-tehtäviä ratkaisemalla sekä kurssin lopussa pidettävällä kokeella.

Kurssin luentomateriaali ja tehtävät löytyvät suomeksi, mutta opetusvideot ovat englanniksi.

********

All lecturing material and exercises are open in moodle, so this course is meant to be studied at your own pace. You can complete the course 1.1. – 31.12.2023.

The course is completed with moodle exercises and with an exam at the end of the course.

Lecturing material and exercises are in English, but the teacher may also speak in Finnish occasionally.

Opintojakson lisätiedot

Opetuskielet: suomi ja englanti/Teaching languages Finnish and Enlish.

Ilmoittautumistiedot

Huom! 8.6.-8.8.2023 välisenä aikana tehdyt suoritukset viedään opintorekisteriin vasta 7.8.2023 jälkeen.

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat aloitusohjeet perille. Aloitusohjeet saat automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Säilytä ohjeet! Mikäli ohjeet eivät tule, tarkista myös roskaposti, ja laita viesti campusonline@lab.fi. Älä tee tuplailmoittautumista!

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 15 €/opintopiste.

*****

Note! Completions made between 8.6.2023 and 8.8.2023 will be entered in the register of studies only after 7.8.2023.

Students of the other UAS (Degree students and Open Studies’ path students)  enrol via Ilmoittautuminen/Enrol -link. You will receive starting instructions immediately after registering. If you can’t find starting instructions, please send email campusonline@lab.fi

Others register via the Open enrolment/ Avoin AMK ilmoittautuminen link. See the registration link for further instructions.  A price is 15 €/one credit.