Syksy
Opintojakson nimi Differentiaalilaskenta
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Päivi Porras
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Differentiaalilaskenta

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • soveltaa derivaattoja insinööritieteissä
 • opiskelija hallitsee integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia insinööritieteissä
 • osaa ratkaista 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Sisältö:

 • Eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivointi
 • Trigonometristen ja arkusfunktioiden derivointi
 • Derivaatan soveltaminen insinööritieteissä
 • Integroimisen perusteet
 • Trigonometristen ja arkusfunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden integrointi
 • Integraalin soveltaminen
 • 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

***************

Content:

 • Derivation of exponential and logarithmic functions
 • Derivation of trigonometric and arcus functions
 • Applying derivation in engineering
 • Basics of integrals
 • Integrals of trigonometric, arc functions, exponential functions and logarithmic functions
 • Applying integrals in engineering
 • First and second order differential equations

Edeltävyysehdot

Kurssin perustietovaatimuksena on Tekniikan matematiikka 2 tai vastaavat tiedot polynomifunktioiden derivoinnista.

****

The basic knowledge required for attending this course is Technical mathematics 2 or corresponding knowledge in derivation of polynomial functions.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin oppimateriaali ja tehtävät ovat moodlessa ja kurssi on tarkoitus suorittaa itsenäisesti. Kurssin alussa pidetään aloitusluento, jolla käydään pääperiaatteet läpi. Kurssilla on ns. vastaanottotunti kerran kuukaudessa, mutta ei varsinaista luennointia.

Kurssin suorittaminen tapahtuu moodle-tehtäviä ratkaisemalla sekä kurssin lopussa pidettävällä kokeella.

Kurssin luentomateriaali ja tehtävät löytyvät suomeksi, mutta opetusvideot ovat englanniksi.

********

All lecturing material and exercises are open in moodle, so this course is meant to be studied at your own pace. There is one lecture at the beginning of the course, when main aspects are mentioned. There is a so called reception time once a month, but no actual lecturing.

The course is completed with moodle exercises and with an exam at the end of the course.

Lecturing material and exercises are in English, but the teacher may also speak in Finnish occasionally.

Opintojakson lisätiedot

Opetuskielet: suomi ja englanti

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan kurssille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 45 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.

*****

Students of the other UAS (Degree students and Open Studies’ path students)  enrol via Ilmoittautuminen/Enrol -link.

Open UAS students enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link. A price is 45 euros.