Syksy
Opintojakson nimi Digimarkkinoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.10.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Lotta Lilja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Digimarkkinoinnin perusteet

29.08.2022 - 31.10.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys digitalisaation vaikutuksista ja mahdollisuuksista yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin
  • Opiskelija ymmärtää datan merkityksen markkinoinnin päätöksenteossa ja tulosten mittaamisessa ja miten asiakaspersoona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikuttavat digikanavien ja viestien valintaan

Sisältö

  • Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto
  • Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku
  • Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet
  • Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
  • Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Edeltävyysehdot

Lähtötasovaatimuksena on markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointi Opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson tehtävät ja palauttanut oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjassa opiskelija käsittelee monipuolisesti ja opintojakson materiaaleja, osoittaa kriittistä ajattelua ja liittää uutta tietoa aikaisempiin kokemuksiinsa. Opiskelija käsittelee oppimaansa monipuolisesti ja havainnoi arki- tai työkokemuksiaan osana oppimista.

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkko-opintoina. Materiaaleihin kuuluu luentotallenteita, podcasteja, videoita sekä luettavaa materiaalia. Jokaisen moduulin aikana tehdään tehtävä. Jakson suorittamiseen kuuluu verkkotentti. Opinnoista tehdään oppimispäiväkirja. Laskennallinen työaika on noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Suositeltava etenemistahti on noin 1 moduuli / viikko, jolloin opintojakson voi suorittaa 5-6 viikon aikana. Opiskelija voi suorittaa opinnot omassa tahdissaan.

Verkkoluennot

06.09. klo 12.30 – 14.00

13.09. klo 14.00 – 15.30

20.09. klo 12.30 – 14.00

04.10. klo 12.30 – 14.00

11.10. klo 12.30 – 14.00

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.