Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa
Opintojakson ajankohta 13.05.2020 - 31.07.2020
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys
Opettaja Tuula Hämäläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 15.04.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma

Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa

13.05.2020 - 31.07.2020

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

  • ymmärtää digimarkkinoinnin merkityksen liiketoiminnassa
  • osaa digimarkkinoinnin käsitteet
  • osaa hyödyntää digimarkkinoinnin välineitä
  • ymmärtää brändin merkityksen liiketoiminnassa
  • osaa suunnitella ja toteuttaa sosiaalisen median sisältöä
  • osaa laatia yksinkertaisen digitaalisen markkinoinnin suunnitelman
  • osaa arvioida omaa oppimistaan

Edeltävyysehdot

Ei tarvita

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kirjaudu Moodleen heti opiskeluajan alkaessa ja tutustu opettajan ohjeistukseen. Tällöin ryhmien muodostaminen tapahtuu mahdollisimman jouhevasti. Opintojaksoon kuuluu ryhmässä toteutettavia kommentointitehtäviä, joiden aikatauluttamisesta ryhmä voi keskenään sopia. Nämä eivät ole yhdessä tuotettavia tuotoksia. Muuten voit suorittaa opinnot valitsemassasi aikataulussa opiskeluajan puitteissa.