Non-stop
Opintojakson nimi Digiohjaaja – MOOC
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Johanna Jylhä-Ollila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Digiohjaaja – MOOC

05.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää digitaalisen ohjauksen (digiohjauksen) toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita. Opiskelija tunnistaa digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja ja eettisiä pelisääntöjä. Opiskelija kokeilee käytännössä digiohjausvälineitä omassa ohjaus- tai neuvontatyössään tai laatii suunnitelman niiden käytöstä omalle ammattialalle soveltamisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä ja tunnistaa niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. Opiskelija kehittää omaa digiohjausosaamistaan koostamalla oman digiohjauksen muistilistan eli digitaalisen huoneentaulun.

Sisältö:

MOOC koostuu viidestä eri teemasta: 1.Johdanto. Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet 2.Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat 3.Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa 4.Digiohjaukset tilat, laitteet ja välineet 5.Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa Viiden nk. viikkoteeman lisäksi MOOC-kokonaisuuteen kuuluu orientoiva osaamistehtävä, vikkotehtäviä sekä lopputyö (huoneentaulu). Viikkoteemat limittyvät sisällöllisesti toisiinsa ja tukevat lopputyön laatimista.

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille; erityisesti terveys- , sosiaali- ja kasvatusalalle sekä kaikille ohjaus- sekä tieto- ja neuvontatyössä toimiville ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat digitaalista etäohjausta työssään. Opintojaksolle ei ole lähtötasovaatimuksia ja opiskelu perustuu alussa laadittaviin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opintojakson aikana opiskelija syventää osaamistaan yleisillä sekä erityisosaamista kehittävillä tiedoilla ja taidoilla.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Digiohjaaja MOOCia ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan hyväksytyn suoritusmerkinnän saa, kun kaikki MOOCiin kuuluvat oppimistehtävät, mukaan lukien orientoiva osaamistehtävä, välitehtävät ja lopputyö on suoritettu. Osaamisen arviointia tapahtuu itsearviointina ja oppimisalustalle luoduissa arviointityöskentelytavoissa. Itsearviointia voi peilata omiin oppimistavoitteisiin ja omaan osaamissuunnitelmaan, joiden laatiminen aloitetaan jo ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi opiskellaan omaan tahtiin Moodlessa ohjeistettuja tehtäviä tekemällä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).