Kevät
Opintojakson nimi Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 29.01.2024 - 03.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Emilia Lahdenperä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 07.01.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla

29.01.2024 - 03.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoituksena on lisätä tietoa ja asiantuntijuuutta digitaalisuudesta sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson jälkeen tunnistat digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla asiantuntijuusalueellasi. Saat valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä, sekä pohtia kriittisesti ja avoimesti digitaalisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö:

  • Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt
  • Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöön liittyvät asenteet sekä osaaminen
  • Kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa palveluissa

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Neljä webinaaria (sisältää luentoja ja työpajatyöskentelyä) Itsenäinen opiskelu Portfoliotyöskentely Field visit Safari -päivä: vapaaehtoiset vierailut digitaalisia palveluja hyödyntävissä yksiköissä Jyväskylässä

Webinaarit 4 kpl 3×45 min ja niihin valmistautuminen 1 op Itsenäinen opiskelu ja portfoliotyöskentely 4 op

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä Webinaarit Oppimispiirityöskentely Itsenäinen opiskelu Portfoliotyöskentely

1. webinaari 9.2. 13-16

2. webinaari 8.3. 13-16

3. webinaari 5.4. 13-16

4. webinaari 19.4. 13-16