Kesä
Opintojakson nimi Digitaalinen markkinointi
Opintojakson ajankohta 06.05.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Minttu Lampinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Digitaalinen markkinointi

06.05.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa verkostoitua ja toimia aloitteellisesti vaihtuvissa työtilanteissa sekä toimia eettisesti ja tehokkaasti sekä omien että työyhteisön tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja suunnitella digitaalisen markkinoinnin kampanjan. Hän osaa viestiä organisaation perusperiaatteiden mukaisesti ja hyödyntää toiminnassaan sekä digitaalista että suullista viestintää.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja suunnitella digitaalisen markkinoinnin kampanjan.

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1- 5

Arviointi toteutetaan palautetun harjoitustehtävän perusteella pohjautuen toteutussuunnitelmassa kerrottuihin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu luentoalustuksesta, oppimismateriaalista, oppimistehtävästä (suoritetaan Google Digital Garage) sekä työelämälähtöisyydestä.

Toteutus sisältää verkko-opetusta ja itsenäistä opiskelua.

Keskeisiä käsiteltäviä aihealueita ovat

 • digitaalisen markkinoinnin työkalut (some, automatiikka, hakukonemarkkinointi) sekä
 • digitaalisen markkinoinnin kampanjasuunnittelu.

Opintojakson lisätiedot

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla