Syksy
Opintojakson nimi Digitaalinen markkinointiviestintä
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Digitaalinen markkinointiviestintä

19.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisesti digitaalisen markkinointiviestinnän eri keinoja eri kohderyhmille ottaen huomioon viestinnän tavoitteet, sanoman ja mittarit Osaat kuvankäsittelyn ja taiton tekniset perustaidot Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti Sisältö: Mitä tarkoittavat integroitu markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointiviestintä? Miten digitaalista mediaa hyödynnetään markkinointiviestinnässä? Miten kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia hyödynnetään? Miten digitaalista markkinointiviestintää seurataan ja mitataan? Millaiset ovat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet?

Edeltävyysehdot

Edeltävä osaaminen: Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op Customer oriented marketing Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5 op

Arviointikriteerit

c) osaat hahmottaa markkinointiviestinnän tehtävänkokonaisuuksia e) osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinointiviestinnän menetelmiä ja keinoja g) osaat perustella toimintaasi ja valintojasi alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot

Opintojakson tiedot

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä