Syksy
Opintojakson nimi Digitaalinen mentorointiosaaminen
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 29.11.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Rauni Leinonen ja Tuula Rajander
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Digitaalinen mentorointiosaaminen

07.09.2022 - 29.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija (NQF7, YAMK-taso) 1) omaa valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa, 2) osaa perustellen soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä mentorointitoiminnassa ja edelleen sen kehittämisessä, 3) osaa toimia mentorina luottamuksellisen ja yhteisöllistä oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi, 4) hallitsee eMentorina toimimisen erilaisissa mentorointiprosesseissa ja erityisesti ryhmämentoroinnissa, 5) osaa hyödyntää mentoroinnissa toimijoiden moninaisuutta ja heidän verkostojaan mentorointiprosessissa, 6) osaa käyttää ja hyödyntää erilaisia digitaalisia välineitä mentorointiprosessissa, 7) osaa kriittisesti arvioida ja reflektoida osaamistavoitteiden suuntaisesti omaa ja muiden mentorointiosaamista sekä 8) kehittää mentorointiosaamistaan hyödyntämällä ammattialan (digitaalisen mentoroinnin) kansainvälistä tutkimusta.

Sisältö:

1) koulutuksen aloitus ja digiaikaan uudistuva mentorointi, 2) mentoroinnin tietoperusta, 3) mentoroinnin muodot, 4) laadukas digimentorointiprosessi, 5) mentorointimenetelmät, 6) mentorointiosaamista tukeva harjoittelu sekä 7) osaamisen arviointi.

Arviointikriteerit

1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Webinaarit: 7.9.2022 klo 14–16; 28.9.2022 klo 14–16; 1.11.2022 klo 14–16 sekä 29.11.2022 klo 12-16. Lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pari- tai ryhmäharjoittelua.

Opintojakson tiedot

Webkamera

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.