Syksy
Opintojakson nimi Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Blek
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieto- ja kyberturvallisuuden merkityksen osana hoitotyötä.

TAVOITTEET:

– Tiedät hoitotyön digitaalisen turvallisuuden keskeiset käsitteet sekä alan tieto- ja kyberturvallisuutta säätelevät lait, ohjeet ja suositukset

– Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen keinoja

– Osaat tunnistaa tietojärjestelmässä esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen

– Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

– Hoitotyön kyberturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset

– Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi

– Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat

– Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa

– Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssilla käytetään käänteisen oppimisen (flipped learning) -mallia, jossa opiskelija tutustuu materiaaliin etukäteen ja tulee jo (hiukan) valmistautuneena webinaarikerralle. Webinaarien aikana keskitytään etukäteismateriaalin syventämiseen, keskusteluun sekä asian konkretisoimiseen käytännön esimerkein. Webinaareissa tehdään myös pieniä ryhmäharjoituksia ja/tai yksilötehtäviä ohjatusti. Webinaareissa työskentely on vuorovaikutteista, keskustelevaa ja pohtivaa.

Opintojakson tiedot

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZ00BB55-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.