Kesä
Opintojakson nimi Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Blek
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

22.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

TAVOITTEET:

  • Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
  • Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
  • Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

  • Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
  • Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
  • Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
  • Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja webinaareja (nauhoitettujen luentojen kuuntelu ja oppimistehtävien tekeminen). Opintojakson materiaali on Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.