Syksy
Opintojakson nimi Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet
Opintojakson ajankohta 21.10.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Juhana Isohanni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 04.10.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet

21.10.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden ymmärrystä digitaalisen myynnin ja verkkokaupan tarjoamista mahdollisuuksista sekä edistää tulevaisuuden uramahdollisuuksia vauhdilla kasvavalla ja nopeasti kehittyvällä alalla.

Opintojakson osaamistavoitteet koostuvat viidestä kokonaisuudesta:

 1. Verkkokaupan ratkaisu: Opiskelija ymmärtää verkkokaupan peruskäsitteet ja osaa valita sopivan verkkokaupparatkaisun. Hän tuntee toimitus- ja maksutavat, asiakaspalvelun merkityksen verkkokaupassa sekä verkkokaupan juridiset vaatimukset.
 2. Digitaalisen markkinoinnin strategiat: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen markkinoinnin kampanjoita verkkokaupassa. Hän tuntee hakukoneoptimoinnin, sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja sähköpostimarkkinoinnin periaatteet ja osaa käyttää niitä tehokkaasti.
 3. Asiakaskokemus verkkokaupassa: Opiskelija osaa kehittää verkkokaupan asiakaskokemusta ja parantaa asiakaspalvelua verkkoympäristössä. Hän tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja osaa suunnitella asiakaskokemuksen parantamiskeinoja.
 4. Verkkokaupan analytiikka: Opiskelija osaa hyödyntää verkkokaupan analytiikkatyökaluja. Hän osaa analysoida sivuston käyttäjädataa ja verkkokaupan myyntituloksia ja käyttää tietoa verkkokaupan kehittämisessä.
 5. Verkkokaupan kehittäminen: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkokaupan kehitysprojekteja. Hän osaa käyttää A/B-testauksen menetelmää ja muita kehittämiskeinoja verkkokaupan käyttäjäkokemuksen ja myynnin parantamiseksi. Hän tuntee myös kansainvälistymisen haasteet ja osaa valmistella verkkokaupan laajentumista kansainvälisille markkinoille.

Kurssi sisältää seuraavat kokonaisuudet:

 1. Verkkokaupan ratkaisut: Moduulissa käsitellään verkkokaupan perusteita, kuten verkkokaupan perusratkaisuja, toimitus- ja maksutapoja, asiakaspalvelua ja verkkokaupan juridisia asioita.
 2. Digitaalisen markkinoinnin strategiat: Tässä moduulissa käsitellään digitaalisen markkinoinnin strategioita, kuten hakukoneoptimointia, sisältömarkkinointia, sosiaalisen median markkinointia ja sähköpostimarkkinointia.
 3. Asiakaskokemus verkkokaupassa: Moduulissa käsitellään asiakaskokemuksen merkitystä verkkokaupassa, asiakaspalvelun roolia ja keinoja asiakaskokemuksen parantamiseen verkkokaupassa.
 4. Verkkokaupan analytiikka: Tässä moduulissa käsitellään verkkokaupan analytiikkaa, kuten Google Analytics -työkalun käyttöä, sivuston käyttäjädatan analysointia ja verkkokaupan myyntitulosten seurantaa.
 5. Verkkokaupan kehittäminen: Moduulissa käsitellään verkkokaupan kehittämistä ja optimointia, kuten A/B-testauksen käyttöä, verkkokaupan käyttäjäkokemuksen parantamista ja verkkokaupan laajentamista kansainvälisille markkinoille.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelijalla on merkittäviä haasteita verkkokauppaliiketoiminnan ratkaisuiden osalta. Hän ei tunnista riittävän hyvin digitaalisen liiketoiminnan menestystekijöitä. Hän ei osaa luoda ja toteuttaa tehokkaita markkinointitoimenpiteitä eikä osaa tunnistaa asiakaskokemukseen vaikuttavia muuttujia. Hänen kykynsä analysoida verkkoliiketoiminnan dataa ja luoda sen pohjalta johtopäätöksiä tai kehitysideoita ovat puutteellisia.

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelijalla ymmärtää verkkokauppaliiketoiminnan ratkaisut sekä niihin liittyvää termistöä. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan menestystekijät. Hän osaa luoda sekä toteuttaa markkinointitoimenpiteitä ja tunnistaa asiakaskokemukseen vaikuttavia muuttujia. Häneltä löytyy osaaminen analysoida verkkoliiketoiminnan kannalta relevanttia dataa ja hän osaa luoda sen pohjalta johtopäätöksiä sekä kehitysideoita.

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelijalla ymmärtää kattavasti verkkokauppaliiketoiminnan ratkaisut sekä hallitsee niihin liittyvän termistön. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan menestystekijät ja toimintamallit. Hän osaa luoda sekä toteuttaa menestyviä markkinointitoimenpiteitä ja tunnistaa tarkasti asiakaskokemukseen vaikuttavia muuttujia. Häneltä löytyy laaja osaaminen analysoida verkkoliiketoiminnan kannalta relevanttia dataa ja hän osaa luoda sen pohjalta laadukkaita johtopäätöksiä sekä kehitysideoita.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalinen toteutus, joka suoritetaan täysin itsenäisesti, ei aikatauluun sidottua opetusta.

Opintojakson tiedot

Opetusmateriaali

 • Keronen, Kati (2013) : Johdata asiakkaasi verkkoon : opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen
 • Mattinen, Mikko (2020) : Mistä kasvua? : opas digiajan johtajalle
 • Molenaar, Cor (2013) : The end of Shops: Social buying and the battle for the customer
 • McIntyre, Charles; Melewar, T.C. & Charles, Dennis: (2016): Multi-channel marketing, branding and retail design: new challenges and opportunities
 • Lahtinen, Tero (2013) : Verkkokaupan käsikirja
 • Ruokonen, Mika (2016) : Biteistä bisnestä! – Digitaalisen liiketoiminnan käsikirja

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.