Syksy
Opintojakson nimi Digitaaliset kuntoutuspalvelut
Opintojakson ajankohta 19.08.2022 - 20.11.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Johanna Leskelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Digitaaliset kuntoutuspalvelut

19.08.2022 - 20.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

  • kuvata digitaalisia palveluja kuntoutusalan näkökulmasta
  • arvioida erilaisia palveluja sekä niiden uudistumista
  • innovoida ja kehittää uudenlaisia digitaalisia palveluja sekä palveluprosesseja

Arviointikriteerit

Arvioinnin kohteena on osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja kaikkien tehtävien tekevät. Tehtäväkohtaiset arvointikriteerit löytyvät Canvasista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Alkuorientaatio Zoomissa 19.8.2022 klo 10.00-11.30 (saat linkin ilmoittautumisen vahvistusviestissä).

Sisältö ja sen jaksotus

  • Digitaaliset kuntoutuspalvelut 1op
  • Kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 1 op
  • Digitaalisten palvelujen käytettävyys ja vaikuttavuus 3 op

Opintojakson tehtävät on ajoitettu 8 viikon ajalle.

Opintojakson lisätiedot

Alkuorientaatio Zoomissa 19.8.2022 klo 10.00-11.30 (saat linkin ilmoittautumisen vahvistusviestissä). Orientaatio ei ole pakollinen, eikä poissaolo estä osallistumista opintojaksolle.