Kevät
Opintojakson nimi Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 19.02.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opettaja Elo Anu, Lilja Kari, Vähätalo Mervi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla

16.01.2023 - 19.02.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ja arvioida digitaalisen viestinnän eri variaatioita. Opiskelija osaa selittää sähköisten hyvinvointipalvelujen ekosysteemejä ja ymmärtää niiden roolin hyvinvointipalveluissa. Opiskelija ymmärtää saavutettavuusvaatimusten merkityksen digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja osaa suunnitella vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja kansainvälisyys huomioiden. Opiskelija osaa tunnistaa digitalisaation mahdollisuuksia hyvinvointialan toimintojen kehittämisessä ja selittää kehittämisen taustalla olevia keskeisiä strategioita. Opiskelija osaa tulkita ja hyödyntää data-analytiikkaa ja strategioita oman vastuualueensa kehittämisessä. Sisältö Digitaalinen viestintä; sähköisten hyvinvointipalvelujen ekosysteemit; saavutettavuusvaatimukset digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä; toimintojen digitaalinen kehittäminen vs. digitaalisten toimintojen kehittäminen hyvinvointipalveluissa; sosiaali- ja terveysalan digitalisaation keskeisiä strategioita

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opintojakso. Opintojakso sisältyy hyvinvointianalyytikon pätevyyden opintoihin.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina Moodle3-oppimisympäristössä.

Opintojakson moodlepohjaan pääset, kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja kirjaudut SAMKin Moodleen SAMK-tunnuksilla. Moodlepohja näkyy sinulle automaattisesti.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.